Đặt một câu hỏi

LCD 14" led dày 40 chân 1336x768

lcd14day


Số ký tự đã nhập: