Đặt một câu hỏi

LCD 15.6" led dày 40 chân 1336x768

lcd14day3


Số ký tự đã nhập: