Đặt một câu hỏi

LCD 15.6" led slim 30 chân 1336x768

mh156mong


Số ký tự đã nhập: