Đặt một câu hỏi

PC gigabyte H61 G2030 /4GB /250GB /VGA rời 1GB

ggh61


Số ký tự đã nhập: