Giới thiệu cho bạn bè

PC Gigabyte G41 intel dual core E5200 /2GB /160GB

g41

Số ký tự đã nhập: