fbpx

Dịch vụ sửa chữa

STT NHÓM LỖI HIỆN TƯỢNG LỖI ĐỜI MÁY GIÁ (1000)
 

 

1

Lỗi nguồn – Cắm sạc không vào điện.

– Bật nguồn không lên.

– Bật nguồn lên đèn nhưng tắt ngay

– Chết IC nguồn laptop, IO, Lỗi bios. Thay IC nguồn, thay IO, thay Fet nguồn, thay chíp sound, that card wifi.

Pen 4 – Centrino 250
Dual Core, Core 2 250
– Core i3, i5, i7 280
Lỗi

jack nguồn

 – Jack nguồn chập chờn

– Jack nguồn không ăn điện

 – Sửa lại jack nguồn

– Thay jack nguồn

  150 – 250

250 – 300

Lỗi Không

Nhận Thiết Bị

– Không nhận thiết bị ngoại vi như: HDD,

DVD, USB, Bàn phím, Chuột, Wifi, Lan,

Mạch sạc, Âm thanh

Thay IC sạc, thay chíp âm thanh, thay io, thay chíp nguồn laptop, thay chíp cầu nam, thay chip cầu bắc.

– Pen 4 – Centrino 200
– Dual Core – Core 2 200
– Core i3, i5, i7 250
Lỗi

Tín Hiệu

– Không lên hình, Lên hình nhoè, treo,

Dump xanh.

– Đóng chíp VGA, thay chíp VGA (báo giá sau)…

– Pen 4 – Centrino 250
– Dual Core – Core 2 250
– Core i3, i5, i7 280
Lỗi Chipset – Lỗi chíp cầu bắc, cầu nam.

– Lỗi chip VGA.

– Đóng chíp VGA – Làm chân chíp VGA,

– Thay chíp VGA, Thay chíp cầu nam,cầu bắc.

Pen 4 – Centrino 250
Dual Core – Core 2 250
Core i3, i5, i7 300
 – Thay chípset

cầu Nam, Bắc , VGA

450 -> Call
2 Lỗi Tín Hiệu

Màn hình

– Tối mờ màn hình

(Nhìn kỹ có hình mờ)

– Cáp, Cao áp, bóng..

 – Sửa boarb cao áp

– Thay boarb cao áp

– Thay bóng neon

– Thay đèn nền Led

150

250

180

250-350

 – Sửa cáp màn hình

– Thay cáp màn hình

– Sửa nguồn cấp từ  Mainboard

200

300 – Call

250

3 Quạt Tản Nhiệt – Máy nóng.

– Quạt không chạy, Quạt kêu.

 – Vệ sinh, vô dầu quạt 100
– Sửa quạt

– Thay quạt

– Sửa nguồn quạt
(Trên Mainboard)

150

200-300

250

 

4 Bể Vỏ Gảy bản lề – Bể vỏ, hàn vỏ.

– Gãy bản lề, hàn bản lề.

 – Làm lại chân ốc

– Hàn bản lề

– Thay bản lề

 

100

150-350

Call

 

 – Hàn vỏ + Sơn Call
5  Lỗi âm thanh  – Loa rè

– Không có âm thanh

 – Sửa loa (dán loa)

– Thay Loa/ Độ Loa

– Thay chip Sound

100 / 1 Bên

150-300 / 1 Bên

250

6 Bảo Dưỡng – Vệ Sinh Laptop toàn bộ.

– Cài đặt Windows

Tất cả 100